Privacy

Laatst bijgewerkt: maart 2014

Dit Privacy & Cookies Statement is van kracht tussen u en GX Software B.V. (‘GX’) en aan haar gelieerde ondernemingen, en behandelt uw privacy en gebruik van informatie door GX. Door deze Website te bezoeken, te lezen of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen, dat u daaraan bent gebonden en dat u voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Gebruik deze Website niet indien u het niet eens bent met deze voorwaarden.

Privacy

Dit Privacy & Cookies Statement bevat informatie over de doelstellingen die wij nastreven bij het vastleggen van persoonlijke gegevens, welke zijn verzameld op de Website, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens Het is aan u om ons al dan niet direct uw Persoonlijke informatie te verstrekken in diverse situaties. U kunt ons bijvoorbeeld uw naam en contactinformatie geven om met u te communiceren, een aanvraag te verwerken, u bepaalde informatie, documentatie of diensten te verstrekken, of om met ons zaken te doen als klant, leverancier of andere zakenpartner. Wij verzamelen en verwerken Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers van deze Website en BlueConic ten behoeve van de bedrijfsvoering van GX, om u zo te informeren over GX en haar activiteiten. Hierdoor kunnen wij informatie, documentatie, diensten en ander producten ontwikkelen en beschikbaar stellen die voor u relevant kunnen zijn, alsmede het ontwikkelen en bijwerken van onze Website statistieken. Deze informatie omvat Internet Protocol (IP) adressen, browsertype en -taal, Internet service provider (ISP), verwijzings- en exitpagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel, en andere gegevens. Wij verzamelen ook informatie over uw interactie met onze sociale netwerkpagina’s (van derden). Voor bijzonderheden over de vereiste technische of andere informatieverzameling en –verwerking van persoonlijke gegevens en welke technologieën wij daarvoor gebruiken, zie hierna de paragraaf ‘Cookies Statement’.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om met u in contact te treden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden door middel van een van onze mailingen waarop u geabonneerd bent, of om u diensten aan te bieden die voor u belangrijk kunnen zijn. Tenzij u ons meldt dat u geen aanbiedingen voor deze diensten en andere producten wenst te ontvangen. Door u te registreren en/of Persoonlijke gegevens te overleggen op onze Website stemt u ook in met het gebruik van die informatie in overeenstemming met dit Privacy & Cookies Statement. Wij gebruiken de informatie die u ons over uzelf geeft om uw verzoeken af te ronden. Uw Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u de informatie heeft verstrekt, tenzij wij nadrukkelijk toestemming van u krijgen, of tenzij anderszins wettelijk vereist of toegestaan, of als wij te goeder trouw menen dat publicatie noodzakelijk is om fraude te voorkomen of daarop te reageren, onze Websites of toepassingen te verdedigen tegen aanvallen, of de eigendommen en de veiligheid van GX, onze klanten en gebruikers of het publiek te beschermen. Wij zullen deze Website niet gebruiken om speciale Persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke meningen, ras, religieuze opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. Wij kunnen de verzamelde informatie, die niet speciaal op u betrekking heeft, zoals statistische informatie over bezoekers van onze Website, over hoe klanten onze toepassingen gebruiken, delen of publiceren.

3. Keuzes U heeft verscheidene keuzes ten aanzien van het gebruik van onze Website. In het algemeen hoeft u geen Persoonlijke gegevens te verstrekken als u onze Website en verwante pagina’s bezoekt. GX kan echter van u verlangen bepaalde Persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat u verdere informatie kunt ontvangen over onze evenementen, documentatie of diensten. Bepaalde webpagina’s kunnen u ook om uw toestemming vragen voor bepaald gebruik van uw Persoonlijke gegevens. U kunt daarmee instemmen of dat weigeren. Zoals hierboven aangegeven kunt u, als u niet wilt dat Cookies u traceren bij het navigeren op onze Website, gebruik maken van de permissie instellingen op onze Website. Deze tool komt automatisch te voorschijn bij het eerste bezoek aan de Website en is daarna toegankelijk via de link onderaan al onze Websites. U kunt ook uw browser resetten om zo alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer er een Cookie wordt verzonden. Let er echter op dat bepaalde delen van onze Website niet goed kunnen werken als u kiest voor het weigeren van Cookies. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van de marketing e-mails van GX Software door het volgen van de instructies die in elke marketing e-mail vermeld staan. Binnen de door u gegeven toestemming en voor zover door de wet is toegestaan mogen wij (i) de verzamelde persoonlijke informatie overdragen aan derde partijen die ons helpen bij de uitvoering van deze Website en onze diensten, en (ii) de persoonlijke gegevens verwerken en bewaren zo lang als nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren.

4. Toegang Indien u Persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan GX, heeft u recht op redelijke toegang tot die gegevens om onnauwkeurigheden te corrigeren. GX heeft geen directe relatie met de personen wier Persoonlijke gegevens zij verwerkt. U kunt ook verzoeken om informatie over u bij te werken of te verwijderen door contact op te nemen met legal@gxsoftware.com. In dat geval zullen wij ons uiterste best doen binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen in zoverre dat mogelijk is, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetgeving. Wij verzamelen tevens informatie voor onze cliënten die BlueConic gebruiken. Indien u een cliënt of één van onze cliënten bent en niet langer benaderd wenst te worden door de cliënt die gebruikt maakt van onze dienst, neemt u dan rechtstreeks contact op met de desbetreffende cliënt.

5. Beveiliging Wij bewaken uw Persoonlijke informatie en willen daarvan ook de nauwkeurigheid behouden. GX implementeert redelijke fysieke, administratieve en technische waarborgen om uw Persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie. Wij versleutelen bijvoorbeeld bepaalde gevoelige Persoonlijke informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden als wij dergelijke informatie verzenden via Internet. Wij eisen ook dat onze leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie. 

6. Privacy kinderen GX begrijpt en onderschrijft het belang om de privacy van kinderen te beschermen, in het bijzonder in een online omgeving. Onze Website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid om nooit bewust persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren van personen jonger dan 18 jaar. Indien GX kennis verkrijgt van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op personen jonger dan 18 jaar zullen wij deze gegevens direct verwijderen uit onze systemen.

Cookies statement

GX gebruikt Cookies en gelijksoortige technologieën als u onze Website en verwante webpagina’s gebruikt. Uiteraard respecteert GX uw keuzes van Cookiesinstellingen, en handelt zij altijd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet.

1. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een Website op bijvoorbeeld uw computer of mobiele telefoon kan zetten als u de eerste keer een site of pagina bezoekt. De Cookie helpt de Website, of een andere Website, uw apparaat te herkennen voor de volgende keer als u deze bezoekt. Web-beacons of gelijksoortige bestanden kunnen hetzelfde doen. Wij gebruiken de term ‘Cookies’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen. Wij gebruiken alleen Cookies in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Cookies hebben verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld uw logingegevens, authenticatiegegevens en andere essentiële informatie te herinneren, maar helpen ons ook niet-essentiële informatie te herinneren zoals uw voorkeuren. Ze helpen u ook te analyseren hoe goed onze Website werkt; ze stellen ons in staat bepaalde content aan u aan te bevelen waarvan wij denken dat deze zeer relevant is voor u. Bepaalde Cookies bevatten Persoonlijke informatie – bijvoorbeeld als u klikt op ‘remember me’ bij het inloggen, dan zal een Cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste Cookies zullen geen informatie verzamelen die u identificeert en zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe gebruikers op onze Website komen en deze gebruiken, of op een algemene locatie van de gebruiker. Zie voor meer informatie www.allaboutcookies.org.

2. Wat voor soort Cookies gebruikt GX? In het algemeen hebben onze Cookies en gelijksoortige technologieën (‘Cookies’) verschillende functies:

1. Essentiële/Noodzakelijke Cookies: deze Cookies zijn van essentieel belang voor het functioneren van onze Website en worden automatisch geactiveerd als u de Website gebruikt. Wij slaan uw instelling over de gegeven toestemming op in een Cookie, zodat uw instelling wordt onthouden voor toekomstige bezoeken aan onze Website (‘Opt-in/-out Cookie’).

2. Performance Cookies: door middel van deze Cookies kunnen wij onze Websiteprestaties en content helpen te verbeteren en snel alle problemen definiëren en oplossen die zich kunnen voordoen. Hierdoor kunnen wij u een excellente gebruikerservaring bieden. Wij gebruiken bijvoorbeeld performance Cookies om bij te houden welke pagina’s het populairste zijn, welke methode om pagina’s te linken het effectiefst is en om te bepalen waarom bepaalde pagina’s foutmeldingen krijgen. Mocht GX deze Cookies in de toekomst gaan gebruiken, dan kunt u deze Cookies aan- of uitzetten.

3. Online Behavioral Cookies: deze Cookies worden gebruikt voor klantprofilering; GX Software gebruikt online engagement software, BlueConic. BlueConic bouwt progressief aan een individueel klantenprofiel over verschillende kanalen, van de eerste toetsaanraking van een anonieme bezoeker tot het opbouwen van een bekende klant in een CRM-systeem. Met alle real-time kanaal schakelingen en noodzakelijke identiteits overdrachten en overnames daartussen. Gebaseerd op deze profielen kan GX Software deze personen dynamisch segmenteren. Vervolgens plaatst BlueConic de meest relevante content op de GX Software website, of initialiseert zij online-interacties. Klik op de hyperlink voor meer informatie over BlueConic. U kunt deze Cookies activeren of deactiveren.

3. Derden GX stelt ook derden in staat Cookies in te zetten die in een van de drie hiervoor genoemde categorieën vallen. Tijdens uw bezoek aan de Website zult u zien dat bepaalde Cookies gerelateerd zijn aan derden. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics van Google Inc. om ons te helpen ons Websiteverkeer te monitoren. Wij kunnen ook Cookies van derden gebruiken bij ons marktonderzoek om de functionaliteit van de Website te verbeteren en naleving te controleren. Zo kan, ook als u een van de share buttons gebruikt op de GX Website, een cookie geplaatst worden door de dienst die u heeft gekozen om er content mee te delen. De Website en applicaties kunnen buttons, widgets, tools of content bevatten die u koppelen met bedrijfsdiensten, bijvoorbeeld een Facebook ‘Like’ button of de share button. Wij kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze mogelijkheden. De toestemming voor het gebruik van deze Cookies van derden wordt eveneens geregeld bij de permission settings tool die op deze Website staat. Zodra de toestemming is verleend heeft GX geen zeggenschap over de verspreiding van deze Cookies van derden en kan die Cookies van die Websites niet blokkeren. U dient de Website van de betreffende derde te bekijken voor meer informatie hierover.

4. Wat verzamelen we? Conform het bovenstaande in het bijzonder en dit Statement in het algemeen, verzamelt GX Software:

 • Als u ons een e-mail stuurt: uw naam, e-mail adres, en de inhoud van uw e-mail;
 • Gegevens over uzelf door het invullen en verzenden van een formulier of een veld op de website, of het registreren op connect.gxsoftware.com. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postadres, land, e-mailadres, telefoonnummer, werkadres en andere informatie inhouden. Het is uiteraard aan u om dergelijke informatie wel of niet te geven;
 • E-mails die wij zenden kunnen een web-beacon/pixel tag bevatten, die GX Software vertelt of u de e-mail heeft ontvangen of geopend, of dat u op een link in de e-mail heeft geklikt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om het aantal boodschappen dat wij aan klanten zenden te beperken;
 • GX Software Websites kunnen buttons, widgets, tools, of content bevatten die een koppeling maken met diensten van andere bedrijven (bijvoorbeeld een Facebook ‘Like’ button of de Share button). Wij kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze features. Bovendien kan bepaalde informatie van uw browser, als u deze buttons, tools, of content ziet of daarmee contact maakt, of een GX Software webpagina bezoekt die deze bevat, automatisch naar het andere bedrijf worden gezonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie;
 • GX Software heeft haar eigen pagina’s op diverse sociale netwerkwebsites (bijvoorbeeld: de GX Software Facebookpagina). Wij kunnen informatie verzamelen als u met onze sociale netwerkpagina’s contact maakt.

5. Hoe gebruiken wij de verzamelde informatie? GX Software gebruikt persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen op een aantal manieren, bijvoorbeeld:

 • om u op de beste wijze te voorzien van de GX Software Websites, alsmede andere informatie waarom u heeft verzocht;
 • om beter te begrijpen hoe onze Websites worden gebruikt zodat wij onze producten, diensten, content, en marketing kunnen verbeteren;
 • om een website, applicatie, of GX Software marketingcampagne aan uw mogelijke interesses aan te passen met gebruik van BlueConic;
 • om u zakelijke boodschappen te zenden zoals die betreffende betalingen of het aflopen van uw abonnement;
 • om u informatie te zenden over GX Software, de laatste productaankondigingen, software updates, aanstaande evenementen en soortgelijke informatie;
 • voor interne doeleinden zoals accountantscontrole, data-analyse en onderzoek om GX Software producten, diensten en klantencommunicaties te verbeteren;
 • om marktonderzoek uit te voeren ten aanzien van onze klanten, hun interesses en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes;
 • om fraude en softwarepiraterij te verminderen en onze klanten alsmede GX Software beschermen.

6. Hoe kan ik deze Cookies controleren? Indien u bepaalde categorieën Cookies op de GX Website wilt ontvangen, kiest u opt-in. Als u niet wilt dat wij persoonlijke gegevens uit bijvoorbeeld GX mailings halen, kiest u opt-out op onze Website. Deze permission settings tool komt automatisch tevoorschijn bij het eerste bezoek aan de Website en is daarna toegankelijk via de link onderaan al onze Websites. Wij moeten de Essentiële/Noodzakelijke Cookies wel instellen zodat wij u keuzes kunnen herinneren als u onze Website weer bezoekt vanaf dezelfde browser. Op dit moment is het technisch niet mogelijk voor ons uw instellingen tussen uw browsers en apparaten mee te laten nemen, zodat u deze instellingen moet wijzigen vanaf elke browser die u gebruikt, bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc. Let ook op dat wij alles doen met betrekking tot uw keuzes, maar dat de mogelijkheid bestaat dat niet alle Cookies worden meegenomen. Als dat u zorgen baart, adviseren wij u uw instellingen via uw browser te wijzigen; de helpfunctie van uw browser vertelt u hoe dat te doen. N.B.: De GX Website werkt niet correct zonder Essentiële/Noodzakelijke Cookies. U zult verder bepaalde features, voordelen en functionaliteit verliezen als u ervoor kiest andere Cookies uit te zetten.

Diversen

1. Wijzigingen Van tijd tot tijd zullen wij dit Privacy & Cookies Statement zonder verdere aankondiging herzien. Wij adviseren u regelmatig te controleren of het Privacy & Cookies Statement is herzien. Hoewel wij dergelijke wijzigingen niet in de nabije toekomst voorzien, zullen wij u op de hoogte stellen van grote wijzigingen die een negatief effect op uw belangen zouden kunnen hebben via mededelingen op onze Website en/of ons Service Platform,. Het Privacy & Cookies Statement geldt niet voor Websites van derden die via links op deze Website kunnen worden bezocht.

2. Toepasselijk recht Het Privacy & Cookies Statement wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die zich voordoen ten aanzien van de Privacy & Cookies Statement worden uitsluitend verwezen naar de bevoegde Nederlandse rechter.

3. Contact Vragen over dit Privacy & Cookies Statement, over inzicht in en de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die u ons heeft gegeven via deze Website, of verzoeken om verouderde informatie te wissen, kunnen gericht worden aan onze Privacy Officer via het volgende e-mailadres: legal@gxsoftware.com. Indien u geen marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dat e-mailadres ook gebruiken om ons dat mede te delen. Dank u. GX Software Wijchenseweg 111 6538 SW Nijmegen Nederland v2014.1